Restaurateurs moeten ervoor zorgen dat voedselveiligheid bovenaan hun agenda staat bij het openen van een zaak. Een commerciële keuken, en daarbij alle ruimtes van het gebouw waar voedsel wordt opgeslagen en bereid, moeten brandschoon zijn. Daarnaast horen ze zo ingericht te zijn dat alle gezondheids- en veiligheidsnormen in acht worden genomen en alle wetten op het gebied van voedselhygiëne en -opslag worden nageleefd.

Voedselopslag is een essentieel onderdeel om de veiligheid van voedsel te garanderen. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaars en het management om ervoor te zorgen dat al het keukenpersoneel volledig is opgeleid en goed thuis is in alle gebieden van voedselopslag. Enkele belangrijke vragen op dit punt:

  • Waar bewaar je verschillende soorten voedsel, zoals zuivel, vlees, vis en groenten?
  • Bij welke temperaturen moet elk voedingsmiddel bewaard worden?
  • Hoe houd je de voedselopslagruimtes schoon en vrij van bacteriën en andere biologische gevaren?
  • Wat betekent alle bewegwijzering in de keuken – inclusief temperaturen, waarschuwingen en informatie over de juiste hygiëne- en veiligheidsprocedures?

Om ervoor te zorgen dat je keuken- en restaurantpersoneel het belang van hygiënische voedselopslag inziet en begrijpt, is het aan te raden de volgende stappen in hun training te benoemen, zodat je er zeker van kunt zijn dat zij de officiële richtlijnen kennen.

 

Voorraadrotatie

Om ervoor te zorgen dat je voedselvoorraad van de hoogste kwaliteit is, moet je personeel de FIFO-regel volgen: Wat als eerst binnenkomt, moet als eerst gebruikt worden. Voorraadrotatie is de eerste bescherming van een restaurant tegen mogelijk bedorven voedsel dat aan gasten wordt geserveerd door ervoor te zorgen dat nieuw voedsel achter ouder voedsel wordt geplaatst wanneer het wordt geleverd. Dit helpt ook om voedselverspilling te voorkomen door ervoor te zorgen dat niets verouderd raakt.

 

Etikettering van voedsel

Elk voedingsmiddel dat aan je restaurant wordt geleverd, moet worden voorzien van een etiket met een ‘gebruiksdatum’ en vervolgens op de juiste plaats worden bewaard. Door het voedsel te etiketteren, communiceer je aan iedereen in de keuken welke voedingsmiddelen als eerst gebruikt moeten worden en dat je de juiste voedselveiligheidsprocedures voor kwaliteit en versheid volgt.

 

Bewaar voedsel in luchtdichte containers

Voedsel moet in luchtdichte containers worden bewaard omdat het voedsel begint te bederven vanaf het moment dat het met zuurstof in contact komt. Je zult de houdbaarheid van je voedsel drastisch verlengen als je deze containers gebruikt voor alle soorten voedsel, om nog maar te zwijgen van de voordelen van voedselhygiëne en veiligheid van het voorkomen dat voedsel in contact komt met bacteriën en verontreinigingen.

Vlees moet laag worden opgeslagen

Bij de opslag van vlees moet je ervoor zorgen dat het onderin de koelkast wordt bewaard, zodat je je  wapent tegen besmetting door vleessappen die op andere voedingsmiddelen druipen. Zelfs luchtdichte containers met vlees binnenin moeten worden beschermd tegen kruisbesmetting, dus zorg ervoor dat je deze zo laag mogelijk bewaart.

 

Temperatuurregeling

Al je keukenpersoneel moet op de hoogte worden gebracht van alle wettelijke voorschriften voor de opslag van voedsel op de juiste temperatuur. De temperatuur van de koelkast moet op of onder de 4° Celsius liggen en de temperatuur van de vriezer moet -18° Celsius zijn. Dit moet via meldingen aan de werknemers worden meegedeeld en alle apparatuur moet regelmatig worden gecontroleerd (de apparatuur moet voorzien zijn van thermometers) om ervoor te zorgen dat aan deze temperaturen wordt voldaan.

 

Zorg ervoor dat opslagruimtes niet overbelast raken

Diepvriezers en koelkasten kunnen alleen naar best vermogen werken als je ze niet volgooit met goederen. Een overvolle koelkast of vriezer kan ophouden goed te werken als er te veel goederen in de koelkast of vriezer zitten, met als gevolg dat de temperatuur van het voedsel kan dalen en in de gevarenzone kan vallen. Als je je klanten voedsel serveert dat niet op de juiste temperatuur wordt opgeslagen, kun je in de problemen komen als ze een voedselvergiftiging oplopen. Als je de juiste opslagprocedures volgt en alle verouderde levensmiddelen hebt weggegooid, moet je opslag in principe in orde zijn.

 

Schoonheid op alle gebieden

Het spreekt voor zich dat alle apparatuur, rekken en opslagruimtes elke dag grondig gereinigd moeten worden om verontreiniging en de opbouw van bacteriën tegen te gaan. Keukens kunnen behoorlijk vuil worden, maar dat is des te meer reden om strenge normen voor netheid te hanteren om je opgeslagen goederen te beschermen tegen eventuele problemen die je gasten zouden kunnen schaden. Bewaar voedsel ook altijd minstens 10 centimeter van de grond om verontreiniging met water, stof en vuil te verhinderen.